Tuner na inteligentnym robocie, imitacja wycięta pod drogą

2023-12-25

Przypomnijmy, że w 2017 r., mimo że nastąpił ogólny wybuch nauki i technologii, nie ulega wątpliwości, że najwięcej uwagi w dalszym ciągu poświęca się triumfowi sztucznej inteligencji. Pod wpływem wielorakich przełomów technologicznych, ocieplenia rynku i polityki, siła kapitałowa wpłynęła do dziedziny sztucznej inteligencji. Największe przedsiębiorstwa naukowe i technologiczne na świecie w dalszym ciągu zwiększają swoje inwestycje i konkurują o wzmocnienie swojego ogólnego układu. W aureoli sztucznej inteligencji w 2017 r. Niezwykle jasny.
Inteligentny robot jako arcydzieło sprzętu sztucznej inteligencji, robot oparty na aplikacjach w tym obszarze podziału, odważny torrent, od edukacji po komercyjny układ z wieloma scenami, w pełnym rozkwicie za branżą, jaka zatem logika biznesowa?
Inteligentny robot: nie chodzi tyle o walkę ze sztuczną inteligencją, co o sprawdzenie możliwości mechanizacji
Jak w każdej gorącej branży, muszą istnieć mieszane i nieograniczone warunki.
W przypadku start-upów inwestowanie w roboty AI jest dla inwestorów łatwiejsze niż w jakimkolwiek innym obszarze.
W przypadku spółek giełdowych obecny robot ze sztuczną inteligencją w pierwszej fazie i w drugiej fazie integracji koncepcji czystych robotów i szumu o charakterze czysto koncepcyjnym jest wszechobecny, poczucie rzeczywistości do robienia robotów i taśmociągu Czy wzrost robotów jest nawet mniej więcej taki sam, co o tym świadczy.
W szczególności głównymi problemami branży robotów sztucznej inteligencji są: poważny montaż, który przyniósł rodzaj innowacji.
Robot sztucznej inteligencji jest podzielony głównie na dwie części, część oprogramowania, czyli system AI, ta część interakcji to głównie interakcja głosowa i obrazowa. Firmy posiadające wiele wylotów powietrza nie mają możliwości samodzielnego opracowania systemu rozpoznawania głosu. W tym przypadku na ogół odnoszą się one do technologii wyspecjalizowanej firmy zajmującej się rozpoznawaniem głosu, takiej jak IFT.
W przeciwieństwie do branży inteligentnych głośników, technologia głośników nie stawia wysokich wymagań technicznych. Wymagający poziom sprzętu w branży robotyki. Jeśli chodzi o sprzęt, za gwałtownym wzrostem liczby inteligentnych robotów w Chinach kryje się duża przeszkoda w zakresie badań i rozwoju wysokiej klasy materiałów wyższego szczebla oraz produkcji podstawowych komponentów. Produkcja inteligentnych robotów jest niezwykle złożona, począwszy od małych łożysk, produkcji śrub po wysokiej klasy inteligentne chipy, rozwój algorytmów sztucznej inteligencji, wymaga długoterminowej technologii krok po kroku i akumulacji przemysłu.
Moim zdaniem „Kluczem do rozwoju inteligentnego przemysłu robotycznego w Chinach w przyszłości jest dalsze przyspieszanie rozwoju realnej gospodarki Chin i tworzenie bardziej sprzyjającego środowiska dla rozwoju przemysłu produkcyjnego, tak aby wspierać najlepsze przedsiębiorstwa produkcyjne na świecie.”
Część sprzętowa robota ze sztuczną inteligencją nie jest prosta, np. automatyzacja palców, jak ludzie chwytający przedmioty, jest to niezwykle trudne technicznie, robot sztucznej inteligencji nie może tego zrobić, jeśli automatyzacja stawów palców, wtedy trudno jest zastosować go do konkretnej sceny, Można je uważać wyłącznie za zabawki firmy Hi.
W krótkim czasie Chinom nie jest łatwo osiągnąć ten cel. Podsumowując, kraj nadal pozostaje w tyle w procesie uprzemysłowienia. Poważnie brakuje krajowych inżynierów zajmujących się sprzętem. W Chinach jest wielu inżynierów oprogramowania. Jeśli chodzi o sprzęt, Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy i inne zaawansowane kraje produkcyjne W porównaniu nie ma małej luki.
Dlatego sztuczna inteligencja, robotyka, oprogramowanie, poprzez pobieranie, znaczenie konkurencji między przedsiębiorstwami nie jest duże, wiele firm dotarło do technologii firmy, ostatnią konkurencją są możliwości inteligencji robota.
W pełnym rozkwicie w branży inteligentnych robotów walka ze sztuczną inteligencją polega nie tyle na testowaniu mechanizacji przedsiębiorstw, ile na poziomie budowania inteligencji.
Podstawy robotów edukacyjnych: pułap polityki wyznaczającej trendy w branży
Obecnie scena lądowania inteligentnych robotów to głównie dwie branże, jeden rynek edukacyjny, drugi to obszar komercyjny, w tej części analizujemy scenariusze edukacyjne robotów sztucznej inteligencji.
Według danych opublikowanych przez China Robot Education Alliance w 2016 r. w całym kraju istnieje już około 7600 instytucji zajmujących się kształceniem w zakresie robotów, co stanowi wzrost prawie 15-krotny w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym roku liczba ta będzie systematycznie rosła. Wraz z „Krajowym Średnio- i Długoterminowym Planem Reformy i Rozwoju Edukacji (2010-2020)” jako innowacją tego słowa, edukacja robotów zaczęła stopniowo wkraczać do szkół podstawowych i średnich, Pałacu Dziecięcego. W tym samym czasie oficjalnie ogłoszono „Ogólne zasady sportowe robotów sportowych w Chinach”, różnorodne zawody na robocie mają poparcie prawne, rozwój branży w szybkim pasie.
Jakość edukacji krzyczy od wielu lat, już od autora przy okazji szkoły podstawowej, czyli pod koniec lat 90., kraje promują wysokiej jakości edukację, a teraz, przy ogólnej sile kraju, w wielu pierwszorzędnych miastach, dodatkowe -zajęcia plastyczne, zaawansowane Z zaawansowanych technologicznie podręczników weszły również do klasy, era edukacji wysokiej jakości w pełni nadeszła, przemysł robotów sztucznej inteligencji w rozwoju edukacji zapewnia dobrą glebę.
Robot sztucznej inteligencji może zakorzenić się w edukacji, z jednej strony w celu zapewnienia jakości edukacji, aby rozwinąć zdolność dzieci do uruchomienia, z drugiej strony robota w celu pełnego wybuchu epidemii, ale także z edukacją całkowicie powiązaną, która oznacza to, że wyniki konkursu na robota są powiązane z egzaminem Edukacja. Niedawno Ministerstwo Edukacji wydało nowe rozporządzenia mające na celu dostosowanie warunków przyjęć w przypadku samokształcenia, pozostawiając jedynie dwie kategorie mocnych stron przedmiotów i potencjału innowacyjnego. Zawartość złota w różnych konkursach robotów jeszcze bardziej wzrosła.
W rezultacie wielu rodziców zaczęło ścigać się, zdobywać wiedzę, zdobywać punkty i inne słowa kluczowe zgłaszane do klas robotów, co ostatecznie doprowadziło do tego, że entuzjazm rodziców K12 w edukacji naukowo-technicznej był znacznie większy niż udział studentów w konkursach naukowo-technologicznych entuzjazm. Edukacja robotyczna jest tak samo intensywna jak zawsze.
W Chinach robot Jimu, Makeblock i tak dalej to najlepszy wybór do trzymania sztandaru programujących robotów.
Na scenie edukacji robotów sztucznej inteligencji inteligentne roboty stoją w obliczu tej samej niezręcznej sytuacji. Aby roboty można było powiązać z edukacją egzaminacyjną, najbardziej prawdopodobną podstawą ewaluacji powinno być programowanie. Robotyczny montaż lub robotyczna rywalizacja nie sprawdzą się. Jeśli jest to coś więcej niż umiejętność programowania, to jego istota nie jest bezpośrednio związana z robotem, ale także wraca do części oprogramowania.
Ponadto inteligentne lądowanie robota na scenie edukacyjnej, zbyt zależne od polityki, jeśli nie jest powiązane z egzaminem wstępnym, trudno o znaczną poprawę, można sprowadzić jedynie do nazwy zabawek edukacyjnych pod pozorem. W tym czasie może być tylko generał meteorytu, 烜 W chwili, gdy wkrótce upadnie, cała branża robotów edukacyjnych wejdzie w okres ciszy.
Roboty komercyjne idą pełną parą: możliwości i wyzwania na rynku usług dla przedsiębiorstw
Robot sztucznej inteligencji Kolejna scena lądowania to głównie scena biznesowa. W uznaniu fałszywej koniunktury rynku 2C opierającego się na dotacjach, w ostatnich latach coraz większy kapitał zaczął zwracać się w stronę bardziej wartościowego i słabiej rozwiniętego rynku 2B. Model biznesowy z boomu rynkowego TOB, scena usług firmy pokazała także szeroką gamę usług rozszerzonych od systemu sasa po gigantyczny układ chmury, kierunek danych oprogramowania, czarujący krajowy i zagraniczny, wraz z aktualizacją usługi biznesowe, miękkie Robot ze sztuczną inteligencją Hardened One stopniowo stał się nowym partnerem na rynku usług dla przedsiębiorstw.
Robot sztucznej inteligencji to kompleksowa technologia, różnorodne aplikacje biurowe biznesowe przeznaczone wyłącznie do oddolnych zastosowań dużych zbiorów danych, jako połączenie robotyki twardej i miękkiej, powinny stać się wyższym wymiarem usług biznesowych, robotów usługowych, państwa i powiązanych Grupy również poświęciły uwagę. Na przykład niedawno stowarzyszenie China Robotics Industry Alliance ogłosiło, że opublikuje trzy standardy ligowe i 17 standardów sojuszu branży robotycznej. Z tych przesłanek wynika, że ​​przyszłość robotów usługowych jest niezwykle imponująca w dającej się przewidzieć przyszłości.
Wraz ze wzrostem cen i poprawą kosztów życia wzrosły także płace pracowników. Szczególnie w miastach pierwszego rzędu jeszcze straszniejsze jest to, że płace nie spadną po podwyższeniu poziomu płac, a koszty pracy będą tylko coraz wyższe. Dlatego też w przedsiębiorstwach W obniżaniu kosztów funkcjonowania kluczową rolę niewątpliwie odegrają komercyjne roboty usługowe.
Connaught duży rynek usług na poziomie usług dla przedsiębiorstw, wcześniej skoncentrowany głównie w dziedzinie oprogramowania, pojawienie się dzisiejszych robotów komercyjnych, poszerzanie granic rynku na poziomie usług, ale jednocześnie komercyjne roboty sztucznej inteligencji również stoją przed niemałym wyzwaniem.
Po pierwsze, próg cenowy jest zbyt wysoki. Rosnące koszty pracy to niepodważalny fakt, że faktycznie oszczędza się koszty pracy zastępując maszyny maszynami, ale dochodzą nowe koszty – koszty robotów. Bierzemy małą restaurację, na przykład miasta drugiej kategorii, miesięczne pensje sklepów wahają się od 3000 do 3500 juanów, ale wiele komercyjnych firm zajmujących się robotami może w zasadzie dostosować produkt do danej restauracji, ale cena wynosi co najmniej Za 50 000 juanów, choć cena podstawowej maszyny przekracza roczne wynagrodzenie pracownika etatowego, biorąc pod uwagę wykorzystanie czasu robota, koszty napraw i inne problemy, robot nie obniżył kosztów pracy. A roboty mają amortyzację, w połączeniu z prawem Moore’a, pierwszym wprowadzeniem restauracji robotów, może to być mniej niż tanie, lepiej poczekać i zobaczyć nastawienie.
Drugim ograniczeniem rozwoju robotów komercyjnych jest próg – interakcja człowiek-komputer.
Najważniejszą technologią dla robotów komercyjnych jest „inteligentny głos”, a roboty nie są inteligentne w oczach konsumentów, jeśli nie możemy dać robotowi mocy mówienia.
Obecnie widzieliśmy wiele różnych robotów komercyjnych w bankach i rodzinach komercyjnych. Kiedy ludzie rzeczywiście zetkną się z tymi robotami, odkryją, że funkcje głosowe tych robotów nie osiągną normalnego poziomu komunikacji z tobą. Szczególnie w centrach handlowych i niektórych bardziej hałaśliwych miejscach publicznych system głosowy robota sprawi, że będziesz bardzo rozczarowany.
Podczas testów w laboratorium system głosowy robota spełnia wymagania interakcji. Dokładność rozpoznawania mowy wynosi ponad 90%. Jednak po zalogowaniu się klienta aplikacja w miejscach publicznych przypomina „wędrówkę z nowicjuszem”, co powoduje, że wiele przedsiębiorstw zajmujących się robotami jest bardzo zaniepokojonych.
Technologia ta nazywana jest w branży technologią zdalnego odbioru mikrofonów dynamicznych, a przemysł robotyki domowej w tym obszarze nie jest jeszcze dojrzały.
Za technicznym problemem kryje się siła badań i rozwoju przedsiębiorstw oraz innowacji technologicznych.
Obecnie jednorodność wyglądu i funkcji robotów komercyjnych dostępnych na rynku jest poważniejsza. Jednym z nich jest brak podstawowych technologii, a produkty opierają się wyłącznie na koncepcji patchworku; druga to odejście od orientacji rynkowej, bez rozpoczynania od doświadczenia użytkownika i scenariuszy zastosowań. Planowanie projektu.
Roboty komercyjne to coś więcej niż tylko inteligentny sprzęt, to kompleksowe rozwiązania techniczne. Wymaga bardziej dostosowanych stopni swobody dla różnych scenariuszy wydatków dla klientów z branży i przenosi niektóre wartości na poziomie przedsiębiorstwa. Dla tradycyjnych przedsiębiorstw politycznych i biznesowych w celu rozwiązywania praktycznych problemów, tworzenia większej wartości, a nawet zapewniania rewolucyjnego doświadczenia użytkownika.
Na dyszy inteligentnych robotów, pozornie efektownych, naprawdę rośnie rafa, pod auspicjami cięcia będzie dokąd się udać, rok 2018 może zapoczątkować poważny przełom, poczekaj i zobacz.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy